Close

Västkusten Runt Korta Banan

Göteborg | Cykel | 120 km | 736 höjdmeter

2018-05-26, 09:30

http://www.vastkustenrunt.se/

Västkusten Runt startades 2014 men förändras och förbättras hela tiden utifrån deltagarenkäter. 27 Maj 2017 är det nya distanser och även om sträckan är något kortare utlovas en utmaning i höjdmeter. Den kortare banan på 120 km är även den ganska krävande och följer den långa banan men sneddar över innan Stenungsund och tillbaks via Göta Älv.

Höjdkarta